Waar verharding en natuur elkaar moeten ondersteunen, biedt de grasbetontegel een uitstekende oplossing. De grasbetontegel beschermt de ondergrond tegen erosie, zonder het natuurlijk aanzicht teniet te doen. Het gras kan namelijk door de openingen van de tegel groeien.

Waar verharding en natuur elkaar moeten ondersteunen, biedt de grasbetontegel een uitstekende oplossing. De grasbetontegel beschermt de ondergrond tegen erosie, zonder het natuurlijk aanzicht teniet te doen. Het gras kan namelijk door de openingen van de tegel groeien.

Het formaat biedt een grote stabiliteit, met onbeperkte toepassingsmogelijkheden zoals:

  • Vlucht- en bermstroken
  • Parkeerplaatsen
  • Brandgangen
  • Talud- en oeverbekleding

Grasbetontegels zijn leverbaar in 2 typen en verschillende afmetingen.

Grastegels kunnen eventueel rechtstreeks met de klem van de vrachtwagen in diverse patronen worden gelegd. Grastegels worden geleverd onder het BENOR-keurmerk.

Het formaat biedt een grote stabiliteit, met onbeperkte toepassingsmogelijkheden zoals:

  • Vlucht- en bermstroken
  • Parkeerplaatsen
  • Brandgangen
  • Talud- en oeverbekleding

Grastegels kunnen eventueel rechtstreeks met de klem van de vrachtwagen in diverse patronen worden gelegd. Grastegels worden geleverd onder het BENOR-keurmerk.


Grastegel
Grastegel vlak

Plus d'information?

Contactez-nous!

Contact